Όροι Χρήσης

  1. Αρχική
  2. Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης
 

Γενικά

Το www.nolimit.gr είναι το διαδικτυακό ηλεκτρονικό κατάστημα παρουσίασης και διάθεσης των προϊόντων της NO LIMIT Μ.Ε.Π.Ε., η οποία εδρεύει στη Θήβα Βοιωτίας, στην Ελλάδα (Α.Φ.Μ.: 099953229 – Δ.Ο.Υ.: Θηβών ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 13440617000).

 

Η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματός μας και η πραγματοποίηση των αγορών σας μέσω αυτού καθορίζονται και διέπονται από τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις. Πριν την είσοδο και χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος www.nolimit.gr, σας καλούμε να διαβάσετε προσεκτικά και να βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει και συμφωνείτε με τους εν λόγω όρους χρήσης και προϋποθέσεις. Και αυτό διότι, η περαιτέρω χρήση και περιήγηση σας στην ιστοσελίδα www.nolimit.gr, συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή σας και αποδοχή τους.

 

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της www.nolimit.gr και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

 

Παρεχόμενες Πληροφορίες & Προϊόντα

Η www.nolimit.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών, που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος, σύμφωνα με τις ανάγκες της και τα συναλλακτικά ήθη. Συγχρόνως, αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρηστές για τυχόν τροποποιήσεις καθώς και για οποιαδήποτε άλλη αλλαγή, μέσω της ιστοσελίδας του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Η οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή δεν ισχύει και δεν επηρεάζει ήδη τοποθετημένες προς εκτέλεση παραγγελίες.

 

Προσωπικά Δεδομένα

Κατά την επίσκεψή σας στη www.nolimit.gr  και για την πραγματοποίηση των παραγγελιών σας, θα σας ζητηθεί να μας γνωστοποιήσετε κάποια από τα προσωπικά σας δεδομένα (όνομα, επώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση αποστολής, τηλέφωνο κτλ.). Τα ίδια προσωπικά δεδομένα, θα χρησιμοποιηθούν και για την επικοινωνία της www.nolimit.gr μαζί σας, αλλά και για μελλοντικές ενημερώσεις που αφορούν προϊόντα.

 

Τα δεδομένα σας αυτά, παραμένουν ασφαλή και δεν παρέχεται πρόσβαση σε αυτά σε πρόσωπα που δεν συνδέονται με σχέση συνεργασίας με τη www.nolimit.gr.

 

«Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), τυχόν ειδικότερης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για ορισμένους τομείς, της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ν. 3471/2006 , ως εκάστοτε ισχύει) και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ)».

 

Γενική Πολιτική Επιστροφών - Υπαναχώρησης

Διατηρείτε το δικαίωμα επιστροφής των εμπορευμάτων που αγοράσατε, με ανώτατο χρονικό περιθώριο τις 14 ημέρες από την ημερομηνία παράδοσης τους, σύμφωνα με το Ν.4242/14 (ΦΕΚ 50 Α/28-02-2014). Η www.nolimit.gr θα σας αποστείλει το νέο προϊόν που επιθυμείτε ανταλάσσοντας το με το προς επιστροφή. Στη συγκεκριμένη περίπτωση τα έξοδα επιστροφής βαρύνουν τον πελάτη.

Στην περίπτωση λάθους από πλευράς www.nolimit.gr (λανθασμένο ή ελαττωματικό εμπόρευμα κτλ), έχετε δικαίωμα να επιστρέψετε το προϊόν και να ζητήσετε αντικατάσταση του ή επιστροφή των χρημάτων σας.

Για να γίνει δεκτή η επιστροφή των προϊόντων, σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, θα πρέπει να μην έχει παραβιαστεί η συσκευασία τους, να μην έχουν χρησιμοποιηθεί και να συνοδεύονται από όλα τα έγγραφα με τα οπόια παραδόθηκαν (απόδειξη πληρωμής, δελτία κτλ).

Για να ζητήσετε Αριθμό Έγκρισης Επιστροφής Προϊόντων (Α.Ε.Ε.Π), θα χρειαστεί να συμπληρώσετε τη φόρμα που βρίσκεται στην επιλογή «Επιστροφές» από το μενού «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» ή πατώντας εδώ.

Εναλλακτικά, μπορείτε να μας καλέσετε στο 2102717700 ή να μας στείλετε το μήνυμα σας στο eshop@nolimit.gr, αναφέροντας όλα τα στοιχεία της παραγγελίας σας.

 

Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην Ελλάδα με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται πλέον και η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ - Alternative Dispute Resolution) στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ο πελάτης έχει την ιδιότητα του καταναλωτή (δηλ. φυσικό πρόσωπο που ενεργεί εκτός επαγγελματικής ιδιότητας) και έχει οποιοδήποτε πρόβλημα με αγορά που πραγματοποίησε από την Ιστοσελίδα μας μπορεί να κινήσει την διαδικασία ΕΕΔ δια μέσου της ενιαίας πανενωσιακής πλατφόρμας για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (πλατφόρμα ΗΕΔ) διαθέσιμη στο https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.